Tutaj wpisz swój tekst...Firma GEOBET istnieje na rynku geodezyjnym od 2005 r. W roku 2005 została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nasi pracownicy posiadają wykształcenie wyższe geodezyjne oraz średnie technika geodety. Wieloletnie doświadczenie w branży oraz szereg wykonanych prac gwarantuje wysoką jakość oferowanych przez nas usług.
Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą........


ul.: Ignacego Mościckiego 26/16,

41-200 Sosnowiec
tel.: 514 136 107
mail: poczta@geodetaweb.plZakres prac w geodezji :

 Pomiary sytuacyjno - wysokościowe
- opracowanie map do celów projektowych w systemie numerycznym
- pomiary inwentaryzacyjne obiektów sytuacyjnych jak również urządzeń   podziemnych
- cyfrowe opracowania kartograficzne

Pomiary realizacyjne

- tyczenia budowli
- lokalizacje istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu
- inwentaryzacje podziemnego uzbrojenia terenu

Pomiary związane z ewidencją gruntów

- rozgraniczenia i podziały działek
- sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
- badanie stanu prawnego nieruchomości
- pomiary klasyfikacyjne gruntów

Obsługa procesu inwestycyjnego

- prowadzenie procesu inwestycyjnego w celu uzyskania odpowiednich uzgodnień i opinii koniecznych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, WZiZT, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Prace projektowe
- w celu rozszerzenia oferty usług świadczonych dla klientów firma na stałe współpracuje z biurami projektowymi na terenie Sosnowca